19 września – Dzień Dzikiej Fauny, Flory i Naturalnych Siedlisk

Człowiek niestety ma to do siebie, że zawłaszcza wciąż nowe obszary, wypierając z nich przyrodę. W konsekwencji prowadzi to do wyginięcia wielu gatunków fauny i flory. Są takie zwierzęta, które można oglądać już tylko w zoo.

A ogrody zoologiczne w ostatnich dziesięcioleciach przeszły znaczącą ewolucję. To nie są te same miejsca co 100 lat temu. Współcześnie realizują misję ochrony zagrożonych gatunków oraz propagują wiedzę o zwierzętach świata i ochronie środowiska.
Zobaczcie ich misję na filmie.

Anna Radłowska