Klasa VII e na zajęciach w Muzeum Wsi Opolskiej Opolu Bierkowicach

Uczniowie klasy VII e wraz z opiekunami uczestniczyli w warsztatach edukacyjnych Głos mają ryby zorganizowanych w Muzeum Wsi Opolskiej.
W czasie zajęć uczniowie dowiedzieli się, Kim są mieszkańcy ekosystemów wodnych? Gdzie ich szukać? Jak obserwować i rozpoznawać?
Pogoda dopisała, więc zajęcia prowadzone były w terenie i składały się z trzech części: poszukiwawczej, obserwacyjnej i zadaniowej. Za aktywny udział w zajęciach uczniowie otrzymali nagrody. Oprócz lekcji zwiedziliśmy wiele ciekawych obiektów w skansenie. Wycieczka bardzo się nam podobała.

Uczniowie klasy VII e z opiekunami Bogusławą Golnik i Katarzyną Kaliciak