SZKOLNY RZECZNIK PRAW UCZNIA

Masz problem-rozwiążemy go rozmową!
Pamiętaj! Zawsze możesz liczyć na pomoc
Szkolnego Rzecznika Praw Ucznia.


SZKOLNY RZECZNIK PRAW UCZNIA
MGR URSZULA BARON GOCHA


Witam w nowym roku szkolnym 2021/2022!

Jeśli masz w szkole problem z kolegą, koleżanką lub nie możesz porozumieć się z nauczycielem, możesz zwrócić się do Szkolnego Rzecznika Praw Ucznia!

Rzecznik to nauczyciel, którego rola polega na przestrzeganiu praw i obowiązków ucznia, rozwiązywaniu konfliktów na płaszczyźnie uczeń-uczeń, uczeń-nauczyciel, nauczyciel-uczeń. Jest osobą. ułatwiającą podmiotowe traktowanie uczniów w procesie dydaktyczno-wychowawczym.
Najlepiej spotkać się ze mną osobiście, ponieważ w bezpośredniej rozmowie najłatwiej wszystko wyjaśnić. Można to zrobić na przerwie, wtedy umówić się na spokojną rozmowę w dogodnym dla obu stron czasie. Moje działania zmierzają do ochrony dziecka przed: przemocą, okrucieństwem, wyzyskiem, demoralizacją, zaniedbaniem oraz innym złym traktowaniem.
W tym roku szkolnym będę pełniła dyżur w szkole w piątki od godziny 9.00 do 9.40 w pokoju nauczycielskim. Można też skontaktować się ze mną wrzucając kartkę z opisanym problemem do skrzynki rzecznika, która znajduje się przy malej sali gimnastycznej lub napisać wiadomość w dzienniku elektronicznym librus.
Życzę Wszystkim Uczniom naszej Szkoły, Rodzicom, Opiekunom, Pracownikom wielu sił i wytrwałości, zdrowia i tylko radosnych momentów.

Pozdrawiam, Urszula Baron-Gocha