Podsumowanie akcji „Czyste powietrze dla szkół i przedszkoli”

1 marca 2021 ruszyła SUPER AKCJA „Czyste powietrze dla szkół i przedszkoli”
W ramach akcji chodziliśmy, dużo chodziliśmy! (jedna osoba musiała zrobić co najmniej 6 000 kroków i od tego poziomu zaczynało się naliczanie) i zbieraliśmy kroki dla szkoły i klasy.

Szkoła, która zdobędzie największą liczbę kroków w przeliczeniu na jednego ucznia – wygrywa.
Wskazana klasa, która osiągnie najlepszy rezultat otrzyma oczyszczacz powietrza.
Nasza szkoła wygrała oczyszczacz powietrza a najlepszą klasą, której oczyszczacz przekazano, okazała się klasa IV D.

W dniu dzisiejszym tj.23 czerwca nastąpiło uroczyste przekazanie wygranego oczyszczacza. W wydarzeniu tym wzięli udział :
– wiceburmistrz Dariusz Morawiec
– dyrektor Administracji Oświaty Elżbieta Pietrzykowska
– sponsor nagrody Elektrotek Andrzej Flejsierowicz
– prezes stowarzyszenia Movello Dawid Pabiniak
– Główny Specjalista Działu Technicznego Administracji Oświaty Bartosz Sobieraj
– dyrekcja szkoły
– uczniowie klasy IV D z wychowawcą

Anna Radłowska