Zdalne nauczanie w PSP nr 5

Szanowni Rodzice!

Z uwagi na wysoki wzrost zachorowalności w kraju, od 22 marca do 11 kwietnia, naukę w trybie zdalnym będą realizowali uczniowie wszystkich klas szkół podstawowych dla dzieci i młodzieży w całym kraju.

Ponadto w tym okresie, dla dzieci z klas I-III szkoły podstawowej, których rodzice pracują w podmiotach leczniczych lub wykonują zadania publiczne w związku ze zwalczaniem COVID-19, szkoła ma obowiązek zorganizować opiekę świetlicową oraz zajęcia zdalne na terenie szkoły. Warunkiem jest wniosek rodziców.

Uczniowie, posiadający orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego, mają możliwość brania udziału w zajęciach na terenie szkoły (z zachowaniem reżimu sanitarnego), po wcześniejszym uzgodnieniu z nauczycielem prowadzącym zajęcia i nauczycielem wspomagającym w klasie integracyjnej.

Dyrekcja szkoły informuje, że: od dnia 01 kwietnia 2021 do 6 kwietnia 2021 trwać będzie wiosenna przerwa świąteczna, w tym czasie zajęcia dydaktyczne nie będą się odbywały.

Prosimy na bieżąco sprawdzać dziennik Librus i zaglądać na stronę internetową szkoły. O dalszych planach dotyczących sposobu prowadzenia edukacji będziecie Państwo informowani na bieżąco.

Prosimy o wyrozumiałość, w tej trudnej dla nas wszystkich sytuacji, mamy nadzieję, że sytuacja szybko wróci do normy i dzieci będą mogły wrócić na zajęcia stacjonarne do szkoły.


Podstawa prawna:
Rozporządzenie Ministra Edukacji i Nauki z dnia 18 marca 2021 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19.