Angielski w klasie 2b

Utrwalamy nazwy emocji w języku angielskim oraz ćwiczymy dodawanie i odejmowanie po angielsku – wykorzystując 5 rodzajów emocji (happy, scared,
in love, angry, sad).
Mariola Sobecka – Drozda