Zarządzenia dyrektora szkoły – rok szkolny 2020/2021

ZARZĄDZENIE w sprawie zachowania bezpieczeństwa na terenie szkoły (pdf)

ZARZĄDZENIE w sprawie ustalenia dodatkowych dni wolnych od zajęć dydaktyczno-wychowawczych w roku szkolnym 2020/2021 (pdf) 
ZARZĄDZENIE w sprawie wprowadzenia zmian w powyższym zarządzeniu dotyczącym dni wolnych od zajęć dydaktyczno – wychowawczych (pdf)