Zarządzenia dyrektora szkoły – rok szkolny 2021/2022

ZARZĄDZENIE w sprawie ustalenia dodatkowych dni wolnych od zajęć dydaktyczno- wychowawczych w roku szkolnym 2021/2022 (pdf)

ZARZĄDZENIE w sprawie organizacji dnia 14 i 15 października 2021r. (pdf)

ZARZĄDZENIE w sprawie zachowania bezpieczeństwa na terenie szkoły (pdf)