WSZYSCY WSZYSTKIM ŚLĄ ŻYCZENIA

Na języku polskim w klasach 7b i 8c uczniowie w tym roku składali życzenia bohaterom omawianych lektur. Życzyli tego, czego brakowało postaciom literackim.
Szkoda, że niektóre życzenia nie mogą się spełnić.

Bożena Dąbrowska