POWER KA101 EDUKACJA SZKOLNA

MOBILNOŚĆ KADRY EDUKACJI SZKOLNEJ

Program operacyjny WIEDZA EDUKACJA ROZWÓJ 2014-20 współfinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego

Projekt Ponadnarodowa mobilność kadry edukacji szkolnej

Projekt p.t. „Bezpieczna i przyjazna szkoła.”

Nr umowy : POWERSE- 2020-1-PL01-KA101-080315
Termin: 01.10.2020 – 30.09.2022
Publiczna Szkoła Podstawowa nr 5 z Oddziałami Integracyjnymi imienia Emilii Plater w Kluczborku
Kwota dofinansowania: 170 528,79

Koordynator: Anna Tworkowska
Opiekun projektu: Katarzyna Głowacka FRSE

Nasza szkoła stara się być szkołą dobrą, rzetelnie przygotowującą do dalszej edukacji i jednocześnie przyjazną uczniom, wspierającą rozwój naszej kadry, również po to, aby poszerzać ofertę edukacyjną. Programy unijne dają ogromne wsparcie finansowe dla różnych instytucji, również placówek oświatowych, dlatego też zdecydowaliśmy się aplikować do programu Erasmus +, aby umożliwić naszym nauczycielom rozwój i poznanie nowych miejsc i kultur oraz nawiązanie znajomości z nauczycielami z innych szkół, co może skutkować wspólnymi projektami w przyszłości.

W ramach akcji KA101 zostaną zrealizowane w naszej szkole następujące mobilności:

 1. Siedem osób (Bogusława Golnik, Katarzyna Reszko, Zofia Wietrzyk, Jolanta Klos, Bożena Kalitan, Beata Kotowska, Anna Radłowska) weźmie udział w dwutygodniowych szkoleniach językowych (STANDARD ENGLISH COURSE oraz INTENSIVE ENGLISH COURSE. Każde z nich po wstępnym sprawdzeniu poziomu znajomości języka angielskiego, zostało zakwalifikowane do odpowiedniej dla siebie grupy.
 2. Anna Kędzia-Lech weźmie udział w siedmiodniowym szkoleniu z zakresu nauczania języka angielskiego metodą projektu p.t. Project Based Learning w Reykjaviku w Islandii.
 3. Katarzyna Paluch weźmie udział w siedmiodniowym szkoleniu z zakresu zastosowania technologii informatycznych p.t. ICTs, Web Application, Social Networks and Online Tools Course w Reykjaviku w Islandii.

 4. Anna Tworkowska weźmie udział w siedmiodniowym szkoleniu z zakresu technik koncentracji uwagi p.t. Mindfulness and Meditation: Outdoor and Yoga w Reykjaviku w Islandii.

 5. Kolejne etapy szkoleń to tzw. job shadowing czyli obserwacja lekcji, na które pojedzie 5 nauczycieli z naszej szkoły (Bogusława Golnik, Zofia Wietrzyk, Janusz Grudziński, Anna Kędzia-Lech i Anna Tworkowska). Pierwsza trzyosobowa grupa będzie obserwowała lekcje w szkole podstawowej w Sevilli w Hiszpanii. Druga grupa (Anna Kędzia-Lech i Anna Tworkowska) odbędzie obserwację lekcji w mieście Pamplona w Hiszpanii.

 6. Kolejna mobilność, tym razem w tematyce ściśle związanej z zarzadzaniem projektem, odbędzie się w stolicy Martyniki. W tej mobilności uczestniczyć będą Anna Kędzia-Lech i Anna Tworkowska, a tytuł szkolenia to Project Management.

Dzisiaj ( 18 sierpnia 2021) już część z nas zakończyła swoje szkolenia i jesteśmy gotowi, aby wdrażać nowopoznane techniki i metody pracy na naszych lekcjach oraz w różnego rodzaju działaniach pozalekcyjnych. Oto co planujemy zrobić przed zakończeniem projektu:

 1. Pani Zofia Wietrzyk w swojej klasie IIIa będzie nadal realizować innowację z języka angielskiego, która powstała dzięki jej udziałowi w projekcie. Przygotuje również zajęcia otwarte dla rodziców, podczas których pokaże, w jaki sposób wdraża język angielski na swoich lekcjach.

 2. Pan Katarzyna Reszko w klasie II a przeprowadzi cykl zajęć z pierwszej pomocy w języku angielskim.

 3. Panie Bogusława Golnik, Anna Radłowska i Beata Kotowska przygotują prezentację o Cyprze i szkoleniu, w którym brały udział i przedstawią ją na posiedzeniu Rady Pedagogicznej. Przygotują również różnorodne lekcje z elementami języka angielskiego na temat Cypru i jego historii.

 4. Pani Anna Radłowska przeprowadzi cykl lekcji z biologii z elementami języka angielskiego, a pani Beata Kotowska przeprowadzi teki cykl z geografii.

 5. Pani Jolanta Klos wprowadzi słownictwo angielskie na lekcjach matematyki oraz przeprowadzi konkurs z tabliczki mnożenia po angielsku.

 6. Pani Bożena Kalitan przeprowadzi lekcję wychowawczą z okazji Dnia Europy pt. „Nasz dom – zjednoczona Europa” z elementami języka angielskiego, nawiąże współpracę z kluczborskim muzeum.

 7. Anna Kędzia-Lech, Katarzyna Paluch i Anna Tworkowska będą stosować techniki i metody, poznane podczas szkoleń, na swoich zajęciach i publikować zdjęcia lub filmy na fanpage’u szkoły na Facebooku oraz stronie internetowej szkoły.

 8. Wszyscy nauczyciele podzielą się zdobytą wiedzą w z Radą Pedagogiczną i nauczycielami ze swoich bloków tematycznych.

 9. Wszyscy uczestnicy przygotują Dzień Europejski dla całej szkoły.

Naszym celem jest, aby dzięki nowoczesnym metodom, które poznaliśmy na szkoleniach, nasze lekcje stały się bardziej atrakcyjne. Aby każdy uczeń zdobywał wiedzę z przyjemnością, aby zdobył nie tylko encyklopedyczną wiedzę, ale również nauczył się krytycznego myślenia, rozwinął swoje kompetencje językowe i kluczowe. Pragniemy, aby nasi uczniowie czynnie uczestniczyli w różnorakich projektach krajowych i międzynarodowych, aby nawiązali współpracę z uczniami z innych krajów. Udział w takich projektach da im w przyszłości większe szanse na znalezienie atrakcyjnej pracy w krajach UE.