DYREKCJA SZKOŁY

Dyrektor szkoły: mgr Marek Tobiasz

Godziny pracy:

  • Poniedziałek, wtorek, środa, czwartek:  755  – 1500
  • Piątek:   755 –  1300 (dzień szkoleniowy)

Z -ca  dyrektora szkoły: mgr Jolanta Kielar

Godziny pracy:

  • Poniedziałek, wtorek, środa: 735 – 1330
  • Czwartek, piątek:  830 – 1330

Z – ca dyrektora szkoły: mgr Wojciech Zbadyński

Godziny pracy:

  • Poniedziałek, wtorek, środa, czwartek: 745 – 1500
  • Piątek: 730 – 1400

GRONO PEDAGOGICZNE

EDUKACJA WCZESNOSZKOLNA:

mgr Kielar Jolanta

mgr Dreksler Alina

mgr Głuch Marzena

mgr Janicka Beata

mgr Kot Beata

mgr Krupicka Magdalena

mgr  Markiewicz Weronika

mgr Mysiura Magdalena

mgr Pajor Małgorzata

mgr Reszko Katarzyna

mgr Rodak- Łukaszyńska Marzena

mgr Smerd Anna

mgr Szczepańska Jolanta

mgr Urbaniak Beata

mgr Wietrzyk Zofia

mgr  Żywica Aneta

JĘZYK POLSKI:

mgr Baron – Gocha Urszula

mgr Dąbrowska Bożena

mgr Kłonowska Barbara

mgr Lachowska Alicja

mgr Rybak Zdzisława

mgr Żehaluk – Niedźwiecka Wioleta

JĘZYK  ANGIELSKI:

mgr Bobrowska Aleksandra

mgr Kik Iwona

mgr Kędzia Lech Anna

mgr Musiał – Krupicka Magdalena

mgr Pietrzykowska Patrycja

mgr Sobecka – Drozda Mariola

mgr Staszczyk Anna

mgr Tworkowska Anna

JĘZYK NIEMIECKI:

mgr Lorek Klaudia

mgr Paluch Katarzyna

mgr Wośko Ewa

MATEMATYKA:

mgr Aleksiejczuk Renata

mgr Dziaczuk Zofia

mgr Klos Jolanta

mgr Pietruszyńska Ewa

mgr Sierakowska Joanna

mgr Targosz Celina

FIZYKA:

mgr Pietruszyńska Ewa

CHEMIA:

mgr Zbadyński Wojciech

mgr Aleksiejczuk Renata

HISTORIA i SPOŁECZEŃSTWO:

mgr Kalitan Bożena

mgr Golnik Bogusława

mgr Zbadyńska Joanna

PRZYRODA:

mgr Aleksiejczuk Renata

mgr Radłowska Anna

BIOLOGIA:

mgr Radłowska Anna

mgr Joanna Zbadyńska

GEOGRAFIA:

mgr Kotowska Beata

mgr Wasik Iliana

WYCHOWANIE DO ŻYCIA W RODZINIE-
EDUKACJA DLA BEZPIECZEŃSTWA

mgr Hiczkiewicz Krzysztof

ZAJĘCIA TECHNICZNE I KOMPUTEROWE:

mgr Lewandowska Beata

mgr Lewandowski Michał

mgr Mielczarek Maciej

mgr Tobiasz Marek

PLASTYKA:

mgr Czumałowska Halina

MUZYKA:

mgr Oszczypko Marlena   

WYCHOWANIE FIZYCZNE:

mgr Buła Anna

mgr Czaja  Małgorzata

mgr Frąsiak Czumałowska Halina

mgr Grudziński Janusz

mgr Gulewicz Maciej

mgr Kiliński Krzysztof

mgr Maciągowska Małgorzata

mgr Respondek Barbara

mgr Wasik Iliana

RELIGIA / ETYKA:

mgr Witek Justyna

s. mgr Pasiut Ewa

ks. mgr Bania Kamil

ŚWIETLICA:

mgr Mysiura Magdalena

mgr Żurek Mariola

BIBLIOTEKA: 

mgr Kwiatkowska Małgorzata

mgr Minkus Renata 

NAUCZYCIELE WSPOMAGAJĄCY:

mgr Głuch Marzena

mgr Kaliciak Katarzyna

mgr Koszela Karolina

mgr Marciniak Alicja

mgr Muzyka Krystyna

mgr Perniok Katarzyna

mgr Protter Aleksandra

mgr Reszko Katarzyna

mgr Smerd Anna

mgr Szlagor Justyna

mgr Urbaniak Beata

LOGOPEDZI:

mgr Lignarska Aleksandra – neurologopeda kliniczny z wczesną interwencją logopedyczną

mgr  Pajor Małgorzata

mgr Protter Aleksandra

mgr  Reszko Katarzyna

mgr  Szczepańska  Jolanta – neurologopeda

ADMINISTRACJA I OBSŁUGA

SEKRETARZ SZKOŁY: mgr Magdalena Kwiecień

Godziny pracy:
poniedziałek –  piątek  7:30- 15.30

SPECJALISTA DS. KADR: Dariusz Strzelczyk

Godziny pracy:
poniedziałek – piątek 7.00 – 15.00

KIEROWNIK GOSPODARCZY: mgr Katarzyna Bereta – Dynasiewicz

Godziny pracy:
poniedziałek – piątek 7.00 – 15.00


Adamski Paweł – starszy woźny
Cyrka Mirosław – konserwator
Reisch Grzegorz – konserwator
Rozik Krzysztof – konserwator
Rzepecka Beata – woźna
Jamroz Marzena
Kosińska Dorota
Moska Janina
Petryszyn Dorota

RODO

KLAUZULA INFORMACYJNA DLA MONITORINGU

Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady UE 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (“RODO”), informujemy, że:

  1. Administratorem Państwa danych osobowych przetwarzanych w obszarze monitoringu wizyjnego jest Publiczna Szkoła Podstawowa nr 5 z Oddziałami Integracyjnymi w Kluczborku, ul. Konopnickiej 17, tel. 418 17 66.
  2. Wyznaczony został Inspektor Ochrony Danych, z którym można się skontaktować w sprawach ochrony swoich danych osobowych i realizacji swoich praw na adres siedziby Administratora.
  3. Dane osobowe przetwarzane są w celu zapewnienia bezpieczeństwa uczniów, nauczycieli, pracowników i interesantów placówki oraz ochrony mienia. Podstawami prawnymi przetwarzania jest art. 108 a) Ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe (Dz.U. z 2018 r., poz. 996)
Czytaj dalej RODO
Opublikowano Kategorie Bez kategorii

RODO

KLAUZULA INFORMACYJNA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH

Na podstawie art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady UE 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (“RODO”) informujemy, że;

1.Administratorem Danych Osobowych jest Publiczna Szkoła Podstawowa nr 5 z Oddziałami Integracyjnymi im. Emilii Plater w Kluczborku

Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, którym jest pan Andrzej Pawłowicz, i z którym można skontaktować się pod adresem e-mail: rodo@apawlowicz.pl

2.Dane osobowe Pani/Pana dziecka lub osoby pozostającej pod opieką prawną przetwarzane są do wymienionych powyżej celów na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a. oraz art.9 ust.2 lit. a. RODO tj. wyrażenia zgody na przetwarzanie danych w związku z realizacją statutowych i pozastatutowych zadań Szkoły.

Czytaj dalej RODO
Opublikowano Kategorie Bez kategorii