ANKIETA DLA RODZICÓW/ PRAWNYCH OPIEKUNÓW

Szanowni Rodzice i Opiekunowie,
Informuję, że na stronie http://www.kowr.gov.pl/ankieta/5  została zamieszczona ankieta elektroniczna oceniająca zrealizowane przez KOWR działania związane z promocją „Programu dla szkół” w roku szkolnym 2018/2019. Jest to anonimowa ankieta  skierowana do rodziców dzieci, objętych „Programem dla szkół”, ale nie jest to warunek konieczny. Za wypełnienie z góry dziękujemy.

drukuj
powrót