Konkurs fotograficzny „Osobliwości przyrodnicze w obiektywie”.

Uwaga!!! Nauczyciele informatyki zachęcają uczniów od 12 do 16 lat do wzięcia udziału w Konkursie fotograficznym „Osobliwości przyrodnicze w obiektywie” Organizowanym przez  Zarząd Województwa Opolskiego. Więcj informacji na stronie: http://www.odnowawsi.eu/serwis/index.php?id=318&idd=376
​ Chętni uczniowie proszeni są o zgloszenie  się do p. B. Lewandowskiej lub p. M. Lewandowskiego.  

 Warunki uczestnictwa w konkursie:
1. Udział w konkursie mogą wziąć osoby w wieku od 12 do 16 lat zamieszkałe i uczęszczające do szkoły podstawowej lub gimnazjalnej na terenie Województwa Opolskiego, reprezentowane przez rodzica lub opiekuna prawnego.
2. Warunkiem uczestnictwa w konkursie jest zgłoszenie pracy konkursowej w nieprzekraczalnym terminie do 14 maja 2019 r. (decyduje data wpływu do sekretariatu Departamentu Rolnictwa i Rozwoju Wsi, ul. Józefa Hallera 9, 45-867 Opole- segment B, pokój nr 302.1) w oparciu o załącznik nr 1 i 2 do niniejszego regulaminu wraz z materiałem dokumentującym. Za prawidłowe zgłoszenie uważa się przedłożenie kompletu dokumentów zgłoszeniowych w siedzibie Departamentu Rolnictwa i Rozwoju Wsi Urzędu Marszałkowskiego Województwa Opolskiego (ul. Hallera 9, 45-867 Opole) lub przysłanie ich na adres: Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego Departament Rolnictwa i Rozwoju Wsi ul. Piastowska 14 45-082 Opole
3. Do konkursu można zgłosić tylko 1 zdjęcie wykonane cyfrowo w technice czarno-białej lub kolorowej wydrukowane na papierze fotograficznym w formacie 210 x 297 mm (A4) oraz zapisane na płycie CD w formacie JPG.
4. Zdjęcie na odwrocie powinno zawierać umieszczony w sposób trwały opis zawierający następujące informacje: tytuł pracy, miejsce i datę wykonania zdjęcia, imię i nazwisko jego autora, adres zamieszkania, klasę, nazwę i adres szkoły, do której uczęszcza uczeń.
5. Zdjęcie wydrukowane nie może być oprawione ani podklejone.

drukuj
powrót