Z Baśnią, Mitem i Legendą

         W dniu 31 maja 2017w naszej szkole odbył się  konkurs „Z baśnią, mitem i legendą". Wzięły w nim udział klasy IV -VI. Po przywitaniu i przedstawieniu celu konkursu oraz omówieniu przebiegu, drużyny rozwiązywały test – w tym samym czasie z zespołów klasowych wyłoniono ochotników, którzy zgłosili się do testu  ładnego czytania wybranej baśni, mitu lub legendy. Odbyło się to w oparciu o książki zakupione w ramach projektu „Książki naszych marzeń”: Czytano głośno teksty: Baśń z Nowej Gwinei – Dar rzeki Fly, W krainie legend: Biała dama, Mity greckie, Mit o Syzyfie bądź o Bellerofoncie.
    W czasie, gdy komisja poprawiała testy, klasy zdobywały dodatkowe punkty prezentując scenkę do dowolnej baśni, mitu czy legendy. Konkurs zainteresował uczniów literaturą, okazało się, że klasy z zaangażowaniem podeszły do zadań. Było dużo satysfakcji z występów oraz pytań o inne utwory dostępne w bibliotece.

 

drukuj
powrót