Wyniki sprawdzianu klas szóstych

ROK SZKOLNY 2015/2016

Wyniki sprawdzianu klas VI

 

Kod

Suma

Język polski

Matematyka

Język obcy: angielski

ODDZIAŁ:  6A

45,4   

59,5

30,5 

   52,6

ODDZIAŁ: 6B

54,4  

68,6 

39,8

   60,7

ODDZIAŁ: 6C

 58,2 

69,2 

46,7 

   66,8

SZKOŁA

54,4  

67,2   

41,1 

   61,9

GMINA KLUCZBORK

59,9

67,6

51,7 

   69,4

WOJEWÓDZTWO OPOLSKIE

60,9

69,2 

52,1

   70,7

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ROK SZKOLNY 2014/2015

Wyniki sprawdzianu klas VI

 

Kod

Suma

Język polski

Matematyka

Język obcy

ODDZIAŁ: A

58.2

65.5

50.4

angielski

76.5

ODDZIAŁ: B

66.5

71.4

61.2

angielski

73.6

ODDZIAŁ: C

74.3

79.1

69.0

angielski

86.2

SZKOŁA

68.0

73.4

62.3

angielski

79.2

GMINA KLUCZBORK

65.4

72.2

58.3

angielski

77.9

WOJEWÓDZTWO OPOLSKIE

66.1

71.9

60.0

angielski

78.2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ROK SZKOLNY 2013/2014

Max. Liczba punktów do zdobycia – 40

Wyniki uczniów PSP nr 5 z OI w Kluczborku wg oddziałów klasowych:

Oddział  6A – suma punktów – 30,4

Oddział  6B – suma punktów – 26,0

Oddział  6C – suma punktów – 24,2

Ogólnie szkoła PSP nr 5 z OI – punktów – 26,9

Gmina Kluczbork – punktów – 25,9

Województwo opolskie – punktów – 25,2

 

ROK SZKOLNY 2012/2013

Max. Liczba punktów do zdobycia – 40

Wyniki uczniów PSP nr 5 z OI w Kluczborku wg oddziałów klasowych:

Oddział  6A – suma punktów – 23,6

Oddział  6B – suma punktów – 22,6

Oddział  6C – suma punktów – 22,2

Ogólnie szkoła PSP nr 5 z OI – punktów – 22,7

Gmina Kluczbork – punktów – 23,1

Województwo opolskie – punktów – 23,5

drukuj
powrót