UWAGA!

Zarządzenie Nr PSP5.021.17.2019.S

Dyrektora Publicznej Szkoły Podstawowej nr 5  z Oddziałami Integracyjnymi w Kluczborku

   z dnia 08 listopada 2019 roku w sprawie organizacji zajęć w związku z awarią wody.

Na podstawie:

- Rozporządzenia MENiS z dnia 31.12.2002 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny  w publicznych i niepublicznych szkołach i placówkach ( Dz. U. 2003, nr 3 , poz. 69,   z późn. zm.),

 

Zarządzam, co następuje:

§  1

W związku z awarią wody w dniu 08 listopada 2019 r., organizacja zajęć lekcyjnych będzie przebiegać w następującym porządku:

 

2.   8:55 – 9:25

3.   9:35 – 10:05

4. 10:15 – 10:45

5. 11:00 – 11:30

6. 11:45 – 12:30

Lekcje kończą się na szóstej godzinie lekcyjnej. Pozostałe lekcje odwołane.

§ 2

Świetlica czynna bez zmian tj. do godziny 16:00.

§ 3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

 

drukuj
powrót