Rzecznik Praw Ucznia

Jeśli masz problem, nie możesz w nocy zasnąć, 
serce bije Ci szybciej niż zwykle
i nie masz nikogo z kim możesz o tym porozmawiać.
Pamiętaj! Zawsze możesz liczyć na pomoc
Szkolnego Rzecznika Praw Ucznia.

 

SZKOLNY RZECZNIK PRAW UCZNIA

MGR URSZULA BARON GOCHA

 

Witam w nowym roku szkolnym 2018/2019

moje dyżury: w środę godz. 9.00-9.40 oraz na każdej przerwie.

 

            Działania Szkolnego Rzecznika Praw Ucznia zaplanowane na rok szkolny 2018/2019:

1. Pełnienie dyżurów szkolnego rzecznika codziennie na każdej przerwie oraz w środę w godz. 9.00-9.40 oraz na każdej przerwie–cały rok.

2. Upowszechnienie „Skrzynki pytań”, szczególnie wśród uczniów kl.I-IV- korytarz szkolny- cały rok.

3. Prowadzenie zakładki Szkolnego Rzecznika Praw Ucznia na stronie internetowej- cały rok.

4. Wyeksponowanie na stronie internetowej szkoły praw i obowiązków ucznia oraz systemu kar i nagród jakie szkoła może udzielić zgodnie ze znowelizowanym Statutem Szkoły.

5. Współpraca z Samorządem Uczniowskim – cały rok.

6.Spotkania z ciekawymi postaciami z naszego regionu, np. ludźmi zaangażowanymi w 

   działalność na rzecz dzieci czy pracującymi w wolontariacie.

7. Pełnienie roli pośrednika w sporach pomiędzy uczniami oraz nauczycielami

 i uczniami, dążenie do ich rozwiązania - cały rok.

8. Służenie radą i pomocą uczniom w rozwiązywaniu problemów – cały rok.

9. Prezentacje i pogadanki z uczniami kl.I i IV PSP Nr 5 Z OI W KLUCZBORKU na temat praw ucznia i praw człowieka oraz roli rzecznika w naszej szkole.

10. Propagowanie idei dobrego wychowania na spotkaniach z uczniami w klasach IV-VIII (na zastępstwach przez cały rok).

11. Przygotowanie przedstawienia teatralnego, pt. „Pchła Szachrajka” we współpracy z biblioteką szkolną z okazji Światowego Dnia Tolerancji. Zaangażowanie uczniów, a w szczególności z klas integracyjnych – m-c XII-I

12. Publikowanie na stronie szkoły w zakładce rzecznika prac uczniów, którzy chcą się wypowiedzieć głośno nt. bulwersujących ich spraw, które obserwują w naszej szkole – cały rok.

13. Angażowanie rodziców w sprawy, z którymi nie radzą sobie ich dzieci-indywidualne spotkania.

14. Systematyczna współpraca z pedagogiem i psychologiem szkolnym-wymiana doświadczeń, porady, wskazówki – cały rok.

15. Sporządzenie sprawozdania z działalności rzecznika – czerwiec.

                                                                        Pozdrawiam,

                                                                 Szkolny Rzecznik Praw Ucznia

                                                                  w PSP NR5 z OI w Kluczborku

                                                                 Urszula Baron-Gocha

Jeśli żądasz praw dla siebie, szanuj prawa innych!

 

 

 

drukuj
powrót