REKRUTACJA

 • Zasady rekrutacji do szkół ponadpodstawowych i ponadgimnazjalnych na rok szkolny 2019/2020

  Szanowni Państwo, Dyrektorzy szkół i placówek oświatowych,

  w celu usprawnienia procesu informowania o rekrutacji do szkół ponadpodstawowych i ponadgimnazjalnych na rok szkolny 2019/2020 przekazuję w załączeniu specjalny plakat przygotowany przez Ministerstwo Edukacji Narodowej. Niektórzy z Państwa mogli go już wcześniej otrzymać od swojego kuratora oświaty. Uprzejmie proszę, aby plakat został umieszczony w widocznym miejscu i był dostępny dla grupy uczniów zainteresowanych przyszłoroczną rekrutacją.

  Jednocześnie informuję, że na stronie www.men.gov.pl/rekrutacja zostały zamieszczone najważniejsze pytania i odpowiedzi dotyczące rekrutacji, terminy egzaminów po szkole podstawowej oraz gimnazjum, a także sposób punktowania ocen na świadectwie oraz wyników egzaminów. Strona będzie aktualizowana i uzupełniana o nowe treści.

  Uprzejmie proszę o przekazanie uczniom i rodzicom informacji o zakładce oraz zachęcenie ich do zapoznania się z jej zawartością.

  Jestem przekonana, że dzięki współpracy z Państwem wszyscy uczniowie i ich rodzice zostaną w odpowiedni sposób poinformowani o zasadach rekrutacji do szkół ponadpodstawowych i ponadgimnazjalnych na rok szkolny 2019/2020.

  Z poważaniem

  Anna Zalewska

  Minister Edukacji Narodowej

drukuj
powrót