Reforma oświaty

 • Rekrutacja do szkół ponadpodstawowych 2019_20

  Szanowni Państwo, Dyrektorzy szkół i placówek oświatowych,

   

  w celu usprawnienia procesu informowania o rekrutacji do szkół ponadpodstawowych i ponadgimnazjalnych na rok szkolny 2019/2020 przekazuję w załączeniu specjalny plakat przygotowany przez Ministerstwo Edukacji Narodowej. Niektórzy z Państwa mogli go już wcześniej otrzymać od swojego kuratora oświaty. Uprzejmie proszę, aby plakat został umieszczony w widocznym miejscu i był dostępny dla grupy uczniów zainteresowanych przyszłoroczną rekrutacją.

   

  Jednocześnie informuję, że na stronie www.men.gov.pl/rekrutacja zostały zamieszczone najważniejsze pytania i odpowiedzi dotyczące rekrutacji, terminy egzaminów po szkole podstawowej oraz gimnazjum, a także sposób punktowania ocen na świadectwie oraz wyników egzaminów. Strona będzie aktualizowana i uzupełniana o nowe treści.

   

  Uprzejmie proszę o przekazanie uczniom i rodzicom informacji o zakładce oraz zachęcenie ich do zapoznania się z jej zawartością.

   

  Jestem przekonana, że dzięki współpracy z Państwem wszyscy uczniowie i ich rodzice zostaną w odpowiedni sposób poinformowani o zasadach rekrutacji do szkół ponadpodstawowych i ponadgimnazjalnych na rok szkolny 2019/2020.

  Z poważaniem

  Anna Zalewska

  Minister Edukacji Narodowej

   

 • List Ministra Edukacji Narodowej do Rodziców

 • Uchwała RM w sprawie projektu dostosowania sieci szkół

 • List Minister Edukacji Narodowej do Nauczycieli, Dyrektorów Szkół i Pracowników Oświaty

  Szanowni Państwo Dyrektorzy Szkół, Nauczyciele i Pracownicy Oświaty,

  za nami ponad rok wytężonej pracy. Obecnie wkraczamy w nowy etap, jakim jest wprowadzanie reformy edukacji. Chcemy być blisko Państwa i wspierać w procesie tworzenia właściwych warunków, do pełnego rozwoju dzieci i młodzieży w polskich szkołach.

drukuj
powrót