Pasowanie na ucznia klasy I

Dnia 30 października 2017r. w naszej szkole odbyła się uroczystość ,,Pasowania na ucznia".  Do pasowania przystąpili uczniowie czterech klas pierwszych, wraz z wychowawczyniami panią Beatą Janicką, panią Anetą Żywicą, panią Magdaleną Krupicką,  panią Weroniką Markiewicz oraz panią Katarzyną Reszko, nauczycielem wspomagającym w klasie integracyjnej. Uczniowie starannie przygotowali się do uroczystości na którą przybyli wraz z rodzicami. Oprócz bohaterów dnia w pasowaniu wzięli udział: pan dyrektor Marek Tobiasz, pani wicedyrektor Jolanta Kielar,pan burmistrz Jarosław Kielar oraz z-ca dyrektora Administracji Oświaty pani Elżbieta Siemońska. Do szkolnej społeczności uczniów wprowadziły Szkolne Duszki, które  przeprowadziły turniej wiedzy i umiejętności. Uczniowie wykazali się umiejętnościami śpiewu, tańca, recytacji. Po części artystycznej odbyło się ślubowanie, po którym nastąpiło symboliczne pasowanie wielkim ołówkiem. Świętowanie pierwszaków zakończyło się pysznym poczęstunkiem w klasach.

drukuj
powrót