Nowoczesna edukacja w Gminie Kluczbork

Projekt realizowany w ramach Poddziałania Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014-2020 Wsparcie kształcenia ogólnego w okresie 15.10.2018-15.12.2019.

Projekt służy podniesieniu kompetencji kluczowych i umiejętności uniwersalnych niezbędnych na rynku pracy oraz poprawie sytuacji edukacyjnej uczniów i uczennic o specjalnych potrzebach edukacyjnych (478K, 502M)
w szkołach podstawowych na terenie Gminy Kluczbork poprzez objęcie ich dodatkowymi zajęciami i terapią.
Więcej informacji w zalączniku.....

drukuj
powrót