Mini Olimpiada Wiedzy Przyrodniczej Przyjaciel Przyrody 2017

 

Nasza szkoła zdobyła I miejsce  wMini Olimpiadzie Wiedzy Przyrodniczej – Przyjaciel Przyrody 2017"

   27 kwietnia 2017r.w Stobrawskim Parku Krajobrazowym  zorganizowano   VIII edycję wojewódzkiego konkursu „Mini Olimpiada Wiedzy Przyrodniczej – Przyjaciel Przyrody 2017" Tegorocznym tematem olimpiady był „Las i jego mieszkańcy”.

 Naszą szkołę  reprezentowali; Marcel Gawroński  i Stanisław Bochenek-klasa IVd  oraz Julia Gołyś- klasa IVa, która zdobyła najwięcej punktów i zajęła I miejsce . Opiekunem grupy uczniów była p. Adela Biernaczyk- nauczyciel przyrody.

  Finał odbył się równocześnie w trzech parkach krajobrazowych Opolszczyzny.

Celem konkursu było m.in. pogłębianie wiedzy na temat parków krajobrazowych oraz poszerzanie wiadomości z zakresu ekologii, ochrony przyrody i ochrony środowiska. Uczestnicy finału rozwiązywali  zadania o tematyce przyrodniczej (np. krzyżówki, rebusy, zadania testowe, zadania z wypełnieniem tekstu lub tabeli, itp. oraz rozpoznawali gatunki roślin i zwierząt tropy i odgłosy zwierząt. ).  Tematyka zadań wychodzi  poza podstawę programową klas  IV.

Wszyscy  uczestnicy otrzymali dyplomy i  cenne nagrody- piłki i plecaki a laureatka I miejsca  -namiot.

 Serdecznie gratulujemy.

drukuj
powrót