List Minister Edukacji Narodowej oraz Głównego Inspektora Sanitarnego

W związku z powyższym, kierujemy do Państwa Dyrektorów oraz Rodziców i Opiekunów dwa osobne listy.

Uprzejmie prosimy o zapoznanie się z załączonymi listami, a w szczególności prosimy o udostępnienie listu rodzicom i opiekunom dzieci.

Z poważaniem


Anna Zalewska                                
Minister Edukacji Narodowej           

Jarosław Pinkas
Główny Inspektor Sanitarny

drukuj
powrót