II edycji Akcji Profilaktyki Stomatologicznej dla uczniów klas I

Opolski Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia  zaprasza do udziału w II edycji Akcji Profilaktyki Stomatologicznej skierowanej do uczniów klas I Szkół Podstawowych.

Powyższe zostało uzgodnione z Kuratorium Oświaty, wg. informacji przekazanych przez Kuratorium Oświaty zostali Państwo o tym fakcie poinformowani.

Zasady akcji są identyczne jak w ubiegłym roku.

Na 14 listopada 2016 r. zostało zaplanowane spotkanie z lekarzami z zakresu stomatologii, po tym terminie proszę kontaktować się ze wskazanymi w wykazie gabinetami (wykaz umieszczony na stronie internetowej Oddziału NFZ) w celu ustalenia szczegółów.

W załączeniu  zgoda przedstawiciela ustawowego małoletniego, która jest niezbędna, aby dziecka mogło wziąć udział w akcji oraz opis akcji.

O prowadzonej Akcji zostało poinformowane Gminy Województwa Opolskiego.

Szczegółowe informacje o Akcji dostępne są na stronie Opolskiego Oddziału Wojewódzkiego NFZ
http://www.nfz-opole.pl/dla-pacjenta/akcja-profilaktyki-stomatologicznej/

drukuj
powrót