Akcja prozdrowotna 5 x dziennie warzywa i owoce

 

22 listopada br. po raz pierwszy przeprowadzono w innej formie akcję promującą zdrowy styl życia wśród uczniów. Zaproszono, w związku z dniem otwartym, dzieci sześcioletnie i ich rodziców, aby  pokazać im co powinno się  jeść i jak żyć, żeby być zdrowym i silnym. Koordynatorkami tej akcji były:  panie Adela Biernaczyk i Urszula Baron-Gocha.

 Od rana w szkole  odbywały się ciekawe przedsięwzięcia, np. pogadanki i prezentacje multimedialne o tematyce prozdrowotnej, robiono różnorodne i kolorowe sałatki owocowo-warzywne, przygotowano kącik wyciskania świeżego soku, który cieszył się ogromnym zainteresowaniem. Przeprowadzono konkursy, np. nt wartości odżywczych warzyw i owoców koloru białego, plastyczny „Miodowa Kraina” –pod opieką pani Haliny Frąsiak-Czumałowskiej, na model „Jesienny cudak owocowo-warzywny”, na ciekawy strój, na kosz „Dary jesieni”, na plakat.

  Dzień wcześniej zorganizowano wśród klas III Turniej o Złotą Pszczołę, którego zadaniem jest promowanie wśród dzieci aktywności fizycznej. Zabawy ruchowe przeprowadziły panie: Iliana Wasik i Anna Buła. Wygrała klasa III B., której wychowawcą jest pani Magdalena Krupicka. Tematyka pszczelarstwa jest bardzo bliska uczniom i nauczycielom tej szkoły, ponieważ 3 lata temu wygrali ogólnopolski konkurs grantowy „Z Kujawskim pomagamy pszczołom”, a problem ginących pszczół wciąż  „leży na sercu” młodych ludzi. Na zakończenie tego bardzo bogatego w przedsięwzięcia dnia odbyła się część artystyczna. Były: tańce, wesołe piosenki, skecze i scenki teatralne. Rozdano mnóstwo dyplomów i nagród, ponieważ konkursy cieszyły się wśród młodzieży ogromnym zainteresowaniem. W tym roku rekordowa liczba uczniów wzięła w nich udział.

   W części artystycznej wystąpili uczniowie z klas IIB, których przygotowała pani Alina Dreksler, uczniowie ze świetlicy dla kl.I, opiekunem tej grupy była pani Katarzyna Perniok,  uczniowie z kółka teatralnego, a ich układ taneczny opracowały panie: Maria Godniak i Mariola Żurek, chór szkolny, który przygotowała pani Mariola Oszczypko. Nad całością czuwała pani Urszula Baron-Gocha. Prezentację multimedialną przygotowali: pani Anna Smerd i pan Maciej Mielczarek. Konkurs wiedzy opracowały i przeprowadziły panie: Renata  Minkus, Anna Gulka i Adela Biernaczyk. Sałatki wraz z uczniami przygotowywały panie: Beata Lewandowska i Krystyna Muzyka, a soki wyciskała pani Alicja Marciniak.

  Organizacja tak pracochłonnego dnia wymagała wiele wysiłku i czasu, dlatego ogromne podziękowania należą się: dyrekcji, wszystkim uczestnikom, nauczycielom, wychowawcom, pracownikom szkoły oraz rodzicom i sponsorom, którzy ufundowali owoce, soki i pamiątki.

drukuj
powrót