„Niepodległa od stu lat” podsumowanie konkursu dla kl. IV - VI

       Dziękuję wszystkim uczniom biorącym udział w konkursie, którego celem było upamiętnienie 100 rocznicy odzyskania niepodległości.                                                    
 Kryterium oceny prac konkursowych był sposób ujęcia tematu, atrakcyjność formy oraz zaangażowanie . Wszyscy uczniowie biorący udział w konkursie otrzymali dodatnie punkty z zachowania (10pkt) za wzorową postawę patriotyczną oraz oceny celujące i bardzo dobre z historii.

W klasach IV  wyróżnione zostały prace:                                                           
Zuzanny Piskorskiej, Zuzanny Janus i Patrycji Paradowskiej, Leny Urbaniak, Jakuba Jakubczyka i Tomasza Locha.

W klasach V

Michała Jóżwina,  Mai Krawiec, Martyny Lech, Zuzanny Janik, Daniela Szega, Dominiki Pilarczyk, Hani Chilej i Andrzeja Jamka.

W klasach VI

Amelii Wojcieszak

Gratuluję i zapraszam do kolejnych konkursów Bogusława Golnik

drukuj
powrót